Events

Event Information:

 • Mon
  20
  Jan
  2020

  Охрид - Теренско регистрирање на историски градби

  Охрид

  Градот Охрид, како „природно и културно“ светско наследство, е еден од четирите града што спроведува дигитален систем за управување, заштита и унапредување на културното наследство, како дел од проектот IRC-HERMES (Interreg Balkan-Mediterranean Programme).


  За развој на платформата, беа
  проучени и дигитализирани историските градби и споменици во Охрид. Во период од два месеци 20.11.2019 - 20.01.2020, нашиот тим на архитекти беше на улиците регистрирајќи ги историските градби и споменици во Охрид.

  130 историски згради, вклучително станбени, комерцијални и сакрални типови згради, беа прибирани во пријавата за регистрација. Теренската работа вклучуваше визуелно набудување на градбите, како и фотографирање на архитектонските и структурните елементи и патолошките проблеми на зградите.

  Тимот уживаше на теренската работа надвор од канцеларијата, покрај студеното и ветровито време. Луѓето кои се грижат за црквите беа многу топли и гостољубиви. Тие му дадоа на тимот информации за реставрацијата на црквите и проблемите со кои се соочуваат при одржувањето на градбата. Честопати, на тимот му нудеа кафе или чај, а најдобрата пауза за кафе беше во црквата Канео со поглед од милион долари и интересен разговор со луѓето кои ја посетуваа црквата.

  Христијанските градби се склони кон редовни реставраторски работи и можеме да кажеме дека се во релативно добра состојба.

  Сепак, фрескоживописот во црквите е во опасност бидејќи е изложен на влага, што во голема мера се должи на промените на микроклимата на објектот, што е резултат на употребата на несоодветни средства за реставрација и обновување. За да се зачуваат овие згради, истите треба редовно да се одржуваат.