Events

This post is also available in: Albanian (Albanian)

 • Mon
  22
  Oct
  2018
  10:00 amLeventis Gallery, Nicosia, Cyprus

  Cyprus University of Technology organizes a one-day Workshop on innovative use of ICT (Information Communication and Technology) on preserving, protecting and promoting Cultural Heritage in Historic Cities. The Workshop will take place in Nicosia at 22nd of October  2018 (Monday) between 10:30 and 16:30, in Leventis Gallery. The workshop is divided in two parts: first part (10:30 to 13:30) will include scientific presentations to the participants under the theme of ICT & Cultural Heritage, focusing on specific thematic areas. The second part (14:30 to 16:30) is a hands-on workshop where all the participants will be engaged in a decision-making tool for historic cities.
  The Workshop is part of project IRC-HERMES, funded by Interreg Balkan- Mediterranean.

  More details click here

  Registrations

 • 10:00 amLeventis Gallery, Nicosia, Cyprus

  Universiteti i Teknologjisë në Qipro organizon një Workshop një-ditor për përdorimin inovativ të TIK (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit) për ruajtjen, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në qytete historike. Punëtoria do të zhvillohet në Nikozi në 22 Tetor 2018 (e hënë) nga ora 10:30 deri në orën 16:30, në Galerinë Leventis. Punëtoria është e ndarë në dy pjesë: pjesa e parë (10:30 deri në 13:30) do të përfshijë prezantime shkencore për pjesëmarrësit nën temën e TIK & Trashëgimisë Kulturore, duke u përqëndruar në fusha të veçanta tematike. Pjesa e dytë (nga 14:30 deri në 16:30) është një punëtori praktike, ku të gjithë pjesëmarrësit do të angazhohen në një mjet vendimmarrës për qytetet historike.
  Punëtoria është pjesë e projektit IRC-HERMES, i financuar nga Interreg Balkan - Mediterranean.

  Për më tepër detaje kliko këtu

  Regjistrim

 • Fri
  09
  Mar
  2018
  9:00 amCyprus University of Technology

  The kick-off meeting of InterRegional Cultural HERitage Management E-System (IRC-HERMES) project was held on March 9, 2018 in Cyprus University of Technology. The IRC-HERMES consortium consists of 7 partners, 4 from Greece (ATHENA Research Center, Municipality of Samos, Municipality of Corfu, and ELLINIKI ETAIRIA), 1 from Albania (Municipality of Gjirokaster), 1 from FYROM (Municipality of Ohrid) and 1 from Cyprus (Cyprus University of Technology), which is the coordinating partner. IRC-HERMES has been co-funded by the European Union (European Regional Development Fund and the Instrument for Pre-Accession Assistance fund) and National Funds of the participating countries under the INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 cooperation programme.

  The aim of the project is the development of a common strategic management platform for the building stock of settlements/regions to support the salvation, protection and presentation of their Cultural Heritage.

  [read more…]