Evente

Informacion rreth eventit

 • Mon
  20
  Jan
  2020

  Ohër - Regjistrimi në terren i ndërtesave historike

  Ohrit

  Qyteti i Ohrit, si një sit "Natyror dhe Kulturor" i Trashëgimisë Botërore , është njëri prej katër qyteteve që po implementon një sistem dixhital për administrimin, mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, si pjesë e projektit IRC-HERMES (programi Interreg Balkan-Mediterranean).
  Për ndërtimin e platformës, ndërtesat historike dhe monumentet në Ohër u vlerësuan dhe u dixhitalizuan. Në një periudhë dy mujore 20.11.2019 - 20.01.2020, ekipi ynë i Arkitektëve ishte në terren duke regjistruar ndërtesat dhe monumentet historike në Ohër.

  130 ndërtesa historike, përfshirë llojet e ndërtesave rezidenciale, tregtare dhe fetare, u përfshinë në aplikacionin e regjistrimit. Puna në terren përfshiu vëzhgimin vizual të ndërtesave, fotografimin e elementeve arkitektonikë dhe strukturorë dhe çështjet e patologjisë së ndërtesave.

  Pavarësisht motit të ftohtë dhe erës së fortë, ekipi e shijoi punën në terren jashtë zyrës. Njerëzit që po kujdesen për kishat ishin shumë të ngrohtë dhe mikpritës. Ata i siguruan ekipit informacion e nevojshëm në lidhje me restaurimin e kishave dhe problemet me të cilat ata përballen gjatë mirëmbajtjes së ndërtesës. Shpesh, ekipit iu ofrua kafe ose çaj dhe pushimi më i mirë i kafesë që ata kishin ishte në kishën Kaneo me një pamje prej milion dollarësh dhe një bisedë interesante me njerëzit që vizitonin kishën.

  Ndërtesat e krishtera priren të përfshihen në procese restaurimi më shpesh dhe mund të themi se ato janë në një gjendje relativisht të mirë.

  Sidoqoftë, pikturat afreske në kisha janë në rrezik për shkak të ekspozimit të tyre ndaj lagështirës. Kjo shkaktohet kryesisht për shkak të ndryshimeve të mikroklimës së ndërtesës, të cilat janë rezultat i përdorimit të punimeve të papërshtatshme të restaurimit dhe rinovimit. Për të ruajtur këto ndërtesa, një mirëmbajtje e rregullt është e nevojshme.