Evente

Informacion rreth eventit

 • Mon
  22
  Oct
  2018

  РАБОТИЛНИЦА „Историски градови и ИКТ: Која зграда ќе ја заштитиме прва?“

  10:00 amНикозија, Галерија Левентис

  Кипарскиот технолошки универзитет организира еднодневна работилница за иновативна употреба на ИКТ (информативна комуникација и технологија) за зачувување, заштита и унапредување на културното наследство во историските градови. Работилницата ќе се одржи во Никозија на 22 Октомври 2018 година (понеделник) помеѓу 10:30 и 16:30 часот, во галеријата Левентис. Работилницата е поделена на два дела: првиот дел (од 10:30 до 13:30 часот) ќе вклучува научни презентации пред учесниците под темата ИКТ и културно наследство, фокусирани на специфични тематски области. Вториот дел (од 14:30 до 16:30 часот) е практична работилница каде сите учесници ќе бидат ангажирани во алатка за донесување одлуки за историски градови.

  Работилницата е дел од проектот IRC-HERMES, финансиран од Interreg Balkan- Mediterranean. ИРЦ-ХЕРМЕС се осврнува на зачувувањето, промовирање и развојот на културното наследство. Се фокусира на спречување на опасности од колапс со помош на алгоритми за управување и превенција за историски градби. Дигиталниот систем за управување со културното наследство, како што е HERMeS, веќе е тестиран и признат по својата иновација на европско ниво. Тој ќе се ажурира и прошири, следејќи ги истражувањата, документацијата и спроведувањето, за четирите пилот-региони: Крф, Самос Охрид и Ѓирокастро. Ќе се пристапи и кон примена на потенцијалот во други региони / населени места. Управувањето со загрозеното културно наследство е една од целите на програмата INTERREG BALKAN-MED и конкретно на Инвестицискиот Приоритет 6ц „Зачувување, заштита, промовирање и развој на природното и културното наследство“.

  Работилницата е закажана во рамките на Европската Година на Културно Наследство 2018 и како придружен настан на 5-тата годишна Конференција на 7-те Најзагрозени, програма и Денови на Градење На Капацитети За Загрозено Наследство, што ќе се одржи на 22-24 октомври во Никозија (Кипар), во организација на ЕУРОПА НОСТРА.

  Ако сте заинтересирани да презентирате труд на оваа работилница, треба да доставите
  Апстракт под следните тематски области:

  Историски Градови и Управување со Културното Наследство,

  Туризам и Културно Наследство,

  Културно Наследство за Образование

  Дигитално Наследство (фокус на историски градови, споменици и згради),

  Ангажман на заедницата за културно наследство,

  Урбанистичко планирање за историски градови,

  Загрозено културно наследство (фокус на споменици и згради)

  Ќе имате три (3) месеци (по завршувањето на работилницата) да го доставите целиот труд.
  Сите трудови и резултатите од работилницата ќе бидат објавени во ИСТРА
  ЖУВАЧКА ПОРТА (со DOI) и во порталот на проектот IRC-HERMES. Ќе има огромна дисеминација на трудовите и резултатите од оваа работилница преку нашите партнери и Европа Ностра.

  Регистрација 

  Постер и детали за работилницата

  Важни датуми:

  Апстракт Краен рок за доставување (за презентација): 20 септември 2018 година (максимум 6 презентации) 

  Краен рок за регистрација (бесплатен): 30 септември 2018 година (максимум 30 учесници)

  Агенда на работилницата:


  10:00 - 10:30 часот: Пријавување / кафе


  10:30 - 13:30 часот: Презентации на хартија


  13:30 - 14:30 часот: Ручек


  14:30 - 16:30 часот: Работилница за раце; дизајнирање план за зачувување