Projekti IRC-HERMES, si pjesë e Programit Interreg Balkan – Mediterranean, synon zhvillimin e një platforme të menaxhimit strategjik për ndërtimin e vendbanimeve / rajoneve për të mbështetur shpëtimin, mbrojtjen dhe prezantimin e Trashëgimisë së tyre Kulturore. Për zhvillimin e platformës, objektet historike të ndërtesave dhe monumenteve do të vlerësohen dhe dixhitalizohen. Pas këtij procesi, një mjet vendimmarrës (algoritmi) do të përdoret për të dhënë përparësi në ndërhyrjet dhe do të prodhojë raporte të përbashkëta për autoritetet e vendeve pjesëmarrëse.

Share this Post